lucht web.jpg
Tijdelijk leiderschap door verbondenheid
Afdrukken

Ervaring

Hier vindt u een overzicht met diverse opdrachten en projecten die ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd. Ik heb deze in dienst van organisaties binnen gezondheidszorg en bedrijfsleven gedaan vanuit mijn verschillende advies- en managementfuncties bij:

  • Academisch Ziekenhuis Nijmegen (nu UMC St Radboud)
  • Compaq BV / Hewlett-Packard BV
  • Alysis Zorggroep (nu Rijnstate)

Daarnaast heb ik in deze functies ervaring opgedaan bij het uitwerken en verbeteren van meer algemene aandachtsgebieden, zoals: beleids- en begrotingscycli, meerjaren investeringsplanning en managementinformatievoorziening.

Sinds 2008 heb ik als zelfstandig (interim-) manager en adviseur opdrachten uitgevoerd bij diverse soorten organisaties binnen het veld van de gezondheidszorg, te weten: Algemene Ziekenhuizen, Academisch Ziekenhuis, GGD, Kraamzorg, Revalidatiecentrum, Organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Opleiding

Van 1999 tot 2002 heb ik een reeks trainingen gedaan op de verschillende terreinen van het projectmanagement (methodiek Project Management Institute), resulterend in het Master Certificate in Project Management van The George Washington University, School of Business and Public Management, aangevuld met training op het gebied van Consulting Skills.

In 2011 heb ik de studie Master of Health Administration (MHA) bij TiasNimbas Business School aan de Universiteit van Tilburg met succes afgesloten. Mijn Master Thesis had als onderwerp: Strategische positionering van de ziekenhuizen van de Zorggroep Leveste Middenveld in Drenthe.

 

Voor meer detailinformatie over concrete opdrachten en adviesen kunt u ook zoeken of filteren.

 

"Ervaringen zijn levenslessen waarbij kennis wordt verrijkt met emotie"

 

© 2019 www.keesvanlambalgen.nl.