• Afdrukken
  •  

    Interim-management (vervolg)

    Binnen organisaties zijn soms in de loop van de tijd situaties ontstaan waarbij de samenwerking niet optimaal is en/of de communicatie onvoldoende. Een goede samenwerking tussen mensen beïnvloedt de prestaties van een organisatie sterk. Binnen een interim-opdracht kan verbetering van samenwerking en communicatie een zinvol doel zijn.

    Het is vaak niet relevant om de oorsprong van moeizame samenwerking na te gaan, maar het is vooral van belang dat de betrokkenen elkaars gezichtspunten en belangen kennen. Nog veel belangrijker is dat zij gezamenlijk doelen formuleren en willen realiseren. Communicatie met alle betrokkenen vind ik daarom essentieel. Deze communicatie begint met luisteren en op een open manier alle spelers betrekken bij toekomstplannen. Mensen moeten daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze bijdragen aan of zelf onderdeel zijn van de oplossingen.

    De afgelopen jaren ben ik in veel managementsituaties betrokken geweest waarbij samenwerkingsvraagstukken een belangrijke rol speelden. Door mijn open, directe en mensgerichte benadering bereik ik hierbij uitstekende resultaten.