• Afdrukken
  •  

    Organisatieadvies (vervolg)

    Veel organisaties grijpen naar het instrument van structuurverandering om veranderingen te realiseren. De effectiviteit van een organisatie is van meer afhankelijk dan van structuur of de organisatieprocessen. Veelal zijn duidelijke doelen, heldere communicatie, voorbeeldgedrag, gedeelde waarden en de manier van samenwerken minstens zo belangrijk.

    In de advieswereld zijn hier uiteraard modellen voor ontwikkeld, maar dit is enkel een theoretisch kader. Mijn aanpak is om op basis van een goede analyse van de situatie te komen tot een plan van aanpak. Daarbij werk ik met gebruik van de theorie, maar vooral in onderlinge verbinding met de mensen binnen de organisatie.

    Als extern adviseur kijk ik met een frisse blik en met kennis uit andere ervaringen naar de organisatie. Doordat ik een onafhankelijke positie inneem heeft dat vaak een gunstig effect op de acceptatie van de verandering.