• Afdrukken
 •  

  Projectmanagement (vervolg)

  Een definitie van een project:

  "Een project is een concrete opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat"

   

  Kenmerken:

  • Een project heeft een duidelijk einddoel. Belangrijk is om dit doel zo goed mogelijk te omschrijven om te garanderen dat iedereen daar een zelfde beeld bij heeft.
  • Een project is dus een tijdelijk gegeven. De duur van een project kan variëren van een aantal weken tot een aantal jaren maar zal nooit oneindig doorlopen.
  • Het uitwerken van een project vereist middelen. Dit kan zowel inzet van mensen als materialen zijn. Beide brengen bepaalde kosten met zich mee en bepalen dus de totale prijs van het project.
  • Een project vereist ook een specifieke organisatievorm en managementaanpak. Een project wordt geleid door een projectmanager.
  • Binnen een project streeft men ernaar om de in te zetten middelen bij aanvang van het project vast te leggen en in te schatten. Tijdens het project bewaakt de projectmanager het verbruik ervan. Meestal worden mensen en materialen door verschillende onderdelen van de organisatie ter beschikking gesteld.
  • Algemeen wordt een project opgedeeld in: een vooronderzoek, een opstart-, een realisatie- en een eindfase. Nadat het projectdoel gerealiseerd is wordt de evaluatiefase uitgevoerd.