Geen afbeeldingen
Tijdelijk leiderschap door verbondenheid
Afdrukken

Interim-management

Interim-management kent stereotypen die variëren van “op de winkel passen” tot de “rommel opruimen”. Meestal is een opdrachtgever op zoek naar een tijdelijk leider die met kennis van het werkveld en in samenwerking met de mensen binnen de organisatie de situatie beziet en waar nodig maatregelen neemt.

Voor mij gaat het bij interim-management om tijdelijk leiderschap waarbij verbinding, integriteit, transparantie en consistentie sleutelbegrippen zijn om tot succes te komen. Kortom, even de touwtjes in handen van iemand aan wie u dat toevertrouwt.

Afhankelijk van de soort organisatie, de aard van de vraagstelling en de fase waarin de organisatie zich bevindt kan een verschillende leiderschapsstijl nodig zijn. Als interim-manager ben ik in staat om deze verschillen te herkennen en mijn benadering aan te passen.

Uit ervaring weet ik dat een heldere vraagstelling vanuit de opdrachtgever belangrijk is om de kans op een succesvolle interim-periode zo groot mogelijk te maken. Niet altijd is vooraf duidelijk welke dingen het meest belangrijk zijn. In die situaties kan de opdrachtformulering een eerste fase van de interim-opdracht zijn.

Bij elke interim-opdracht stel ik na 4-6 weken een eerste nota van bevindingen op met daarin voorstellen voor een ontwikkelingsrichting of een concreet plan van aanpak.

 

"Bij samenwerking zijn eigenaarschap, taakverdeling en verantwoordelijkheid essentieel voor goede resultaten"

Meer over interim-management

© 2019 www.keesvanlambalgen.nl.