Tijdelijk leiderschap door verbondenheid
Afdrukken

Werkwijze/aanpak

Soms is een directieve aanpak noodzakelijk om op korte termijn tot resultaten te komen. Op de lange termijn werkt het beter door samen met mensen uit de organisatie oplossingen te bedenken en in te voeren. Dat is dan ook de benadering die ik bij voorkeur toepas.

Mijn manier om duurzaam succes te bereiken bij veranderingen?

 • Heldere doelstellingen formuleren
 • Betrokkenheid van management en medewerkers organiseren
 • Intrinsieke motivatie van mensen benutten door ze in te zetten
 • Duidelijkheid creëren over de verdeling van verantwoordelijkheden en de bijpassende bevoegdheden
 • Taken decentraal leggen als het kan en centraal als het moet
 • Ontwikkeling van bedrijf, beroepsgroep en individu nastreven

De procesaanpak die ik hanteer:

 1. Verbinden (betrokkenheid tussen adviseur en opdrachtgever waarin het vertrouwen ontstaat)
 2. Verkennen (oriëntatie, analyse en diagnose)
 3. Uitwerken (plan van aanpak opstellen, besluiten, communiceren en faciliteren)
 4. Besluiten (expliciete afspraak met de organisatie)
 5. Veranderen/Verbeteren/Vernieuwen (implementeren in samenwerking)
 6. Evalueren (en bijsturen na een overeengekomen periode)

Opdrachtgevers bepalen uiteraard zelf welke ondersteuning zij wensen. Ik wil graag adviseren over de aanpak en (mede)verantwoordelijkheid nemen voor alle fasen van een traject.

In sommige opdrachten werk ik samen met gerenommeerde organisaties op het gebied van organisatieadvies of interim-management. Dat kan zowel op verzoek van de opdrachtgever als op verzoek van het bureau zijn. Bureau's waarmee ik daarover afspraken heb gemaakt zijn: 
De Veghte, Cortex Group, Twijnstra Gudde, De Roo en Boer & Croon Intermaat (zie hiervoor de tab links).

 

"Zelf gekozen (mede)verantwoordelijkheid voor het resultaat is een belangrijke motivator"

© 2018 www.keesvanlambalgen.nl.